PlusCD4

ศูนย์สุขภาพ เพื่อผู้ติดเชื้อ HIV AIDS

ยินดีให้คำปรึกษา

** กรุณาดูวีดีโอให้จบ เพื่อประโยชน์กับตัวท่านเอง **
/
> งานวิจัยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน Th17 เพิ่มขึ้น 500%
> ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
> ทานร่วมกับยาต้านไวรัสได้
> ป้องกันการเป็นโรคฉวยโอกาส

ปรึกษาคลิ๊กที่นี่

whocd4

number

ประสพการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ปรึกษาคลิ๊กที่นี่

ปรึกษาคลิ๊กที่นี่


เพิ่มภูมิคุ้มกัน CD4 เพื่อผู้ป่วย HIV ไม่เป็นโรคฉวยโอกาส
Review ผลการใช้ผลิตภัณฑ์
Review1
Review2

Review3

Review4

Review5

Review6


ปรึกษาคลิ๊กที่นี่
เอดส์
เอดส์ มาจากภาษาอังกฤษว่า AIDS ซึ่งย่อมาจากคำเต็มว่า acquired immunodeficiency syndrome
รวมแปลว่า “กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม” เป็นกลุ่มอาการของโรคจากเชื้อไวรัสเอชไอวี เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เสื่อมหรือบกพร่องลง เป็นผลทำให้เป็นโรคติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการมักจะรุนแรง เรื้อรัง และเสียชีวิตในที่สุด

อาการ
เชื้อเอชไอวีทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซท์ ที่มีชื่อว่า CD4 เมื่อเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ต่ำลง จะทำให้ร่างกายขาดภูมิคุ้มกัน และมีอาการของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสแทรกซ้อนในที่สุด
ภายหลังการได้รับเชื้อ ร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างปฏิกิริยาตอบสนองต่อเชื้อ ในปัจจุบันในการวินิจฉัยว่าติดเชื้อหรือไม่ เราไม่ได้ตรวจหาเชื้อโดยตรง แต่เป็นการตรวจว่าร่างกายเรามีปฏิกิริยาต่อเชื้อหรือไม่ โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV antibody) ซึ่งการตรวจดังกล่าวอาจให้ผลลบได้ในกรณีที่ได้รับเชื้อมาใหม่ ๆ เนื่องจากร่างกายยังไม่ได้สร้างปฏิกิริยาตอบสนอง
ภายหลังการรับเชื้อบางรายอาจไม่มีอาการใด ๆ เลย บางรายอาจมีอาการเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่ว ๆ ไป เช่น มีไข้ ผื่นตามตัว ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ อาการมักกินเวลาสั้น ๆ และหายไปได้เอง หลังจากนั้นผู้ป่วยจะไม่มีอาการใด ๆ เลย
เชื้อไวรัสจะส่งผลให้ระดับเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าซีดีโฟร์ลดลงอย่างช้า ๆ จนผู้ป่วยเริ่มมีอาการของเอชไอวี เช่นฝ้าในปาก ผึ่นคันตามตัว น้ำหนักลด โดยส่วนใหญ่มักมีอาการเมื่อระดับซีดีโฟร์ต่ำกว่า 200 cell/mm3
อัตราเฉลี่ยของประเทศไทยตั้งแต่รับเชื้อจนเริ่มป่วยใช้เวลา 7-10 ปี ในช่วงที่เรามีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกายแต่ไม่ป่วยเพราะเรายังมีภูมิคุ้มกันที่ยังควบคุม หรือจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ เรียกว่า เป็นผู้ติดเชื้อ และเมื่อภูมิคุ้มกันถูกทำลายเหลือจำนวนน้อย จนไม่สามารถควบคุม หรือจัดการกับเชื้อโรคบางอย่างได้ทำให้เราป่วยด้วยเชื้อโรคนั้น ๆ เรียกว่าเราเริ่มมี ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นผู้ป่วยเอดส์ โรคที่เราป่วยเนื่องจากภาวะภูมิบกพร่อง เรียกว่า โรคฉวยโอกาส

ระยะของเอดส์
ระยะที่ 1: การติดเชื้อเอชไอวี ไม่มีอาการ ไม่จัดเป็นโรคเอดส์ หลังการมีมีเพศสัมพันธุ์ 3-4เดือน จะเข้าข่ายเฝ้าระวัง เริ่มแสดงอาการมีไข้ร้อนๆหนาวๆ
ระยะที่ 2: มีการแสดงออกทางเยื่อบุเมือก และการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนเป็นซ้ำ (Recurrent)
ระยะที่ 3: นับรวมเอาอาการท้องเสียเรื้อรังนานกว่าหนึ่งเดือนที่ไม่มีคำอธิบาย การติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง วัณโรคปอด งูสวัด เชื้อรา ปอดอักเสบ
ระยะที่ 4: นับรวมเอาการติดเชื้อทอกโซพลาสมาในสมอง การติดเชื้อราแคนดิดาในหลอดอาหาร หลอดลม หรือปอด และเนื้องอกคาโปซี โรคเหล่านี้บ่งชี้ถึงเอดส์


ปรึกษาคลิ๊กที่นี่
เกี่ยวกับงานวิจัย
เพิ่มภูมิคุ้มกัน CD4 เพื่อผู้ป่วย HIV ไม่เป็นโรคฉวยโอกาส เป็นชื่อที่นักวิจัยใช้เรียกสูตรจากงานวิจัยของคณะวิจัยที่ทำงานอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี และได้ค้นพบว่า การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จึงได้ผลิตสูตรสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุล รวมทั้งปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (มังคุด,งาดำ,ถั่วเหลือง,ฝรั่ง และใบบัวบก)
"สรุปผลการวิจัย"
การทดสอบสูตรของนักวิจัย Operation BIM 4 แคปซูล/วัน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV 29 ราย ที่ใช้ยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลแม่ออน พบว่า ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพดีขึ้นทุกราย โดยการมี CD4 เพิ่มขึ้นในเวลา 3 เดือน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่สารภีและที่ดอยสะเก็ด 22 ราย มี CD4 เพิ่มขึ้นทุกคนใน 3 เดือน ในรายที่ติดเชื้อวัณโรคและปอดบวมอาการหายไปในเวลาที่รวดเร็ว ในกลุ่มเด็กติดเชื้อที่บ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี ที่ใช้ยาต้านไวรัสอยู่แล้ว 70 ราย ทุกราย มี CD4 เพิ่มขึ้น อาการของโรคแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อรา แบคทีเรียหายไป รายที่เป็นมะเร็งตับก็มีคุณภาพชีวิตปกติมาต่อเนื่อง ประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของสูตรของนักวิจัย Operation BIM จากการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th1, Th9 , Th17 ซึ่งต่างก็คือ CD4 แล้ว CD4 ที่เพิ่มขึ้นไปเพิ่มอนุภาพของ T เซลล์พิฆาต ในการกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ผลรวมคือ CD4 เพิ่มขึ้น และจำนวน HIV ลดลง"
APCO

ปรึกษาคลิ๊กที่นี่

งานวิจัยเพื่อผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

"นวัตกรรมแห่งชาติไทย"
งานวิจัยเพื่อผู้ติดเชื้อHIV ได้รับการรับรอง ให้เป็น นวัตกรรมแห่งชาติไทย โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
NIAphoto
NIAapproved
NIA
ปรึกษาคลิ๊กที่นี่

diagn?stico online